Mynegai Gwybod Y Gyfraith

 

Cymraeg

 

Gwybod Y Gyfraith

Seiliwyd y cwestiynau cyffredin ar y cwestiynau sy’n
cael eu gofyn amlaf mewn gorsafoedd heddlu, ac fe�u
paratowyd fel canllaw i helpu�r cyhoedd helpu eu
hunain trwy gymryd camau priodol.

Dylid ystyried yr atebion yng nghyd-destun gwybodaeth
gyffredinol yn unig, a gallant newid. Nid disodli cyngor
cyfreithiol yw eu diben.

Mae�r rhestr yn rhan o syniad gwreiddiol gan Heddlu
West Midlands. Mae nifer o’r atebion yn ymwneud �
threfniadau�r heddlu yn ardal West Midlands ac efallai
eu bod yn amrywio yn eich ardal leol chi.

 

Last update:  25/07/03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *